Η οπτομετρία ερευνά την λειτουργία της όρασης και την οφθαλμική υγεία. Όπως υποδηλώνει και ετυμολογικά η ίδια η λέξη, η οπτομετρία ασχολείται κατά κύριο λόγο με την μέτρηση της όρασης και την υγεία του οφθαλμού. Η οπτομέτρηση πραγματοποιείται από εξειδικευμένους οπτικούς - οπτομέτρες, δηλαδή κατόχους πτυχίου ανωτάτης εκπαίδευσης με ανάλογο τίτλο πτυχίου. 

Οι οπτομέτρες διαθέτουν πληθώρα διαγνωστικών τεστ με τα οποία κατά περίπτωση ελέγχουν όλα ή μέρος των παρακάτω:

– Οφθαλμική υγεία

– Οπτική οξύτητα

– Διαθλαστική κατάσταση

– Οφθαλμοκίνηση

– Διοφθαλμικότητα

– Προσαρμογή

– Οπτικά πεδία

– Χρωματική αντίληψη

– Οπτική αντίληψη

– Οπτοκινητική συνεργασία, κ.α.


Στα οπτικά Σταύρακας ελέγχουμε και μετράμε ΔΩΡΕΑΝ την όρασή σας με τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά μηχανήματα οπτομετρίας.