Το εργαστήριο μας είναι η καρδιά του καταστήματος. Εδώ πραγματοποιείται η κοπή των οφθαλμικών φακών στον σκελετό, οι επισκευές και οι ρυθμίσεις.

Το εργαστήριο μας είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα ψηφιακής τεχνολογίας από την κορυφαία εταιρία , την Ιαπωνική NIDEK. Με την ρομποτική τεχνολογία, ελαχιστοποιούμε τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους.Η συνταγή εκτελείται έτσι ώστε να υπάρχουν διάφορα στάδια ελέγχου, οδηγώντας σε ορθά αποτελέσματα.

Υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο οπτικός Χρήστος Σταύρακας.